Холбоо барих

Биеийн тамир спортын хороо

Г.Сүхбаатар

Г.Сүхбаатар

Дарга
С.Солонго

С.Солонго

Биеийн тамир, спортын статистик, цахим мэдээллийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Спортын хэлтэс

Б.Үүрдсайхан

Б.Үүрдсайхан

Спортын хэлтсийн дарга

Биеийн тамирын хэлтэс

П.Бат-Эрдэнэ

П.Бат-Эрдэнэ

Биеийн тамирын хэлтсийн дарга

Зурвас илгээх

Хаяг